Spordialade toetusvõimalused Eestis

0

30 aastaga on eestlaste keskmine eluiga tõusnud 69-lt 80ni. Mis aga põhjustas 30 aastat tagasi eestlaste madala eluea? Nõukogude Liidu ajal ning peale selle lagunemist ei keskendutud väga intensiivselt tervislikule elustiilile ning toitumisele. Värsket toiduainet oli linnades raske poest saada ning tihtipeale tuli leppida vaid kuivainetega. Iga toidumeister pidi ise kombineerima kuivainete ning olemas olevatest toiduainetest perele toitva söögi. Maapiirkondades oli toitumine veidi lihtsam, sest värskeid juurvilju ning toiduaineid oli võimalik saada omalt põllult ning loomadelt. Maapiirkondades oli seega ka inimestel pikem eluiga. 

 

30 aastat tagasi oli ka tervist hävitavaid ning eluohtlikke faktoreid tänasest rohkem. Tööohutusele ei pööratud piisavalt tähelepanu ning ka elustiiliharjumused (suitsetamine ning alkohol) mängisid sel puhul suurt rolli. Sportimine toimus limiteeritud võimaluste abil ning professionaalsed sportlased said treenimisvõimalused välisriikides erandjuhtudel. 21.sajandil on valikuvõimalused sportimiseks äärmuslikult laiaulatuslik. Eestis on sadu staadioneid, mida saavad spordihuvilised aktiivselt oma tervise edendamiseks kasutada. Olgu selleks võitluskunstide või Ninja müüdi fänn, seitsmevõistluse harrastaja või suusataja- iga tervisespordi pooldaja leiab endale Eestis sobiliku väljaku või staadioni. 

 

Spordile keskendumine nõuab mõnikord rahalisi väljaminekuid ning seda tavaliselt vaid ühel korral. Varustuse soetamise järel saab spordiharrastaja keskenduda vaid ajale, mis kulub kehalisele treeningule. Kui vahenditest varustuse soetamiseks jääb vajaka või ei leidu sobivat asukohta spordi harrastamiseks, on võimalik taotleda toetust. 

 

Kuidas jagunevad spordi toetusvõimalused Eestis ning millised suur ettevõtted on toetanud spordiharrastamist enim?

 

Sporditoetuste pakkujaid on Eestis palju ning need jagunevad:

 

  1. riiklikud toetused
  2. omavalitsuste poolsed toetused
  3. töötaja sporditoetus
  4. stipendium
  5. era ettevõtte sporditoetuse konkursid
  6. tervist edendavad sporditoetused

 

A) Riikliku sporditoetuse ning abistamise eest vastutav Eesti Vabariigis Kultuuriministeerium, Eesti Olümpiakomitee ning Eesti Kultuurikomitee. Eelarvest toetatakse maakondlikke spordiliite, spordialade harrastuse eestvedajaid ning tervisespordi keskusi. Regionaalselt on võimalik sporti toetada lihtsam, kui eraisikuliselt kõigile toetusi maksta. Riigi poolne toetus on siiski võimaldada sportimisvõimalusi kõikidele huvilistele. Riiklike sporditoetuste alla kuuluvad ka koolidele väljamakstavad õpilaste liikumist arendavate hobide toetused. 

 

B) Omavalitsused toetavad koolide ja lasteaedades enim tervisespordi ning kehalise kasvatuse tunniga seotud kulutusi sealhulgas staadionite renoveerimine, spordivarustuse ostmine, väljasõidud maakondlikele võistlustele ning rõivaste soetamine. Omavalitsused pakuvad ka võimalust taotleda valla aastasest eelarvest raha spordisündmuste korraldamiseks. 

 

C) Igal ettevõttel on võimalik pakkuda oma töötajatele ühe kvartali jooksul 100 euro väärtuses sporditoetust. 100 eurot on maksuvaba ning kehtib ühe töötaja kohta ühes kvartalis. Juhul kui töötajal on rohkem kui üks tööandja, saab talle võimalikuks saada 100 eurot kvartalis mitmelt tööandjalt. Spordikulude kompensatsiooni saab maksta spordiklubide liikmemaksude eest, avaliku spordiürituse osalustasu eest ning näiteks füsioterapeudi külastamise eest.

 

D) Stipendium – Kultuuriministeerium määrab kahel korral aastal spordistipendiume, et motiveerida spordihuvilisi parimate saavutuste sooritamiseks. 2022.aasta eelarves on spordistipendiumite tarbeks välja pandud 139 500 eurot, mida makstakse välja aasta jooksul stipendiumi saajatele. Ühe stipendiumi poole aasta määr on 900 eurot. Eestis pakuvad lisaks riiklikele ametitele spordistipendiume ka ülikoolid, vallad, gümnaasiumid, spordiklubid ning ühingud. 

 

E) Paljud Eesti era ettevõtjad soovivad toetada nii sporti kui ka tervislikku eluviisi spordisündmuste korraldamisel. Sponsoreerimine on üheks levinumaks võimaluseks oma panuse tegemiseks. Näiteks toetab SEB pank nii maratone kui ka kergejõustiku meistrivõistlusi juba aastakümneid. 

 

F) Tervist edendavate toetuste alla kuuluvad näiteks eraisikuliste toetajate koostöös valmivad spordiüritused, millega soovitakse elavdada maapiirkonnas noorte tegevusi vabas õhus. MTÜ-d loovad nii sportimiseks mõeldud maalasid kui ka mänguväljakuid. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *